اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

پیشگفتار

اتحادیه فرش ایران در ژاپن در سال ۱۹۹۱ میلادی به عنوان نخستین اتحادیه فرش ایرانی در کشور ژاپن بنیانگذاری شده است .
این اتحادیه از سال ۱۹۹۳ میلادی پس از دریافت مجوز رسمی از نهادهای ژاپنی ، به کار ارایه فرشهای گرانمایه ایرانی در این کشور پرداخته است .
اتحادیه فرش ایران در ژاپن همچنین از آغاز کار خود در راستای گسترش پیوندهای دوستی میان ایران و ژاپن، به شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی به مردم ژاپن نیز پرداخته است .
اتحادیه فرش ایران در ژاپن از این پس نیز برای شناساندن بیشترفرهنگ ژرف و ارزشمند ایرانی به مردم ژاپن تلاش خواهد کرد .