اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

نوشتار

جشن های ژاپنی : تاناباتا

« تاناباتا » یکی از جشنواره های نامدار باستانی در ژاپن می باشد که که به آن آیین ستارگان و یا آیین دلباختگان نیز می گویند .
جشن تاناباتا که برگردان آن در زبان پارسی < هفتمین شب> می باشد، در روز هفتم ماه هفتم میلادی <جولای> برگزار می شود .
اینگونه گفته می شود که جشن تاناباتا از یک افسانه کهن چینی سرچشمه گرفته که داستان دو دختر و پسر دلباخته می باشد .
در این افسانه، خداوند کیهان دختری بافنده به نام <اوریهیمه> داشت که به سن بزرگسالی رسیده بود. از این رو خداوند کیهان برای زناشویی با دخترش، پسری جوان و کوشایی به نام <هیکوبوشی> پیدا کرد که کارش چوبانی گاو بود .
اوریهیمه و هیکوبوشی پس از پیوند زناشویی در شادی و خوشی با یکدیگر زندگی کردند. ولی شادی و خوشگذرانی این دو دلباخته بگونه یی بود که آنها را از کار و کوشش بازداشت و تنبل کرد .
خداوند کیهان از کار نکردن و تنبلی این دو دلباخته خشمگین شده بود، برای گوشمالی آنها را از هم جدا کرده و به دو ستاره در دو سوی کهکشان راه شیری فرستاد .
این دو ستاره « Vega» و« Altair » نام دارند که در زبان پارسی به آنها ستاره «کرکس نشسته» و «کرکس پرنده » می گویند .
اورهیمه و هیکوبوشی از دوری یکدیگر بسیار اندوه گین شده و شب و روز به گریه و زاری پرداختند . خداوند کیهان که این روزهای پریشان دو جوان دلباخته رامی دید به دلسوزی افتاد . از این رو برآن شد که سالی یکبار بر روی کهکشان راه شیری پلی بزند، تا این دو دلباخته بتوانند در شامگاه روز هفتم ماه هفت از آن گذر کرده و با یکدیگر دیدار کنند .
این دو جوان دلباخته از دیدار دوباره با یکدیگر بسیار شاد شده و از آن پس از تنبلی دست برداشته و در کارهای خود که بافنده گی و چوپانی بود، کوشا شدند .
یکی از آیین هایی که ژاپنی ها در جریان جشن تاناباتا انجام می دهند، نوشتن آرزوهای خود بر روی برگه یی از کاغذ های رنگی و گره زدن آن بر روی شاخه های درخت نی ریز «ساسا» است . آنها بر این باورند که در با این کار آرزوهای آنها برآورده می شود .
در شب جشن تاناباتا جوانان ژاپنی همچنین لباس زیبای تابستانی « یوکاتا » را بر تن کرده و با برگزاری آتش بازی به شادی و سرور می پردازند .

گوشه یی از یک ترانه ژاپنی که با آیین تاناباتا پیوند می خورد
(Sasa no ha sara-sara (笹の葉 さらさら
(Nokiba ni yureru (軒端にゆれる
(Ohoshi-sama kira-kira (お星様 キラキラ
(Kin Gin sunago (金銀砂ご
آوای برگهای درختان نی ریز بگوش می رسد
برگهای آن بر فراز بام خانه تکان می خورند
ستارگان بازی گوشی کرده و می درخشند
مانند زره های زرین و سیمین می درخشند