اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

نوشتار

آغاز سال نو در ژاپن

سال نوی میلادی ۲۰۱۳ در ژاپن رنگ و روی تازه یی به این کشور داد و با نام سال < Heisei 25 > کار خود را آغاز کرد .
سال ۲۰۱۳ میلادی در ژاپن برپایه دانش ستاره شناسی و بخت بینی چینی، سال « مار » دانسته شده که جایگزین سال اژدها شده است .
یادآوری می شود که مار جانوری است که با کمی خوراک می تواند در زمستان چند ماهی زندگی کند و با پوست اندازی نیز می تواند رخت نویی بپوشد . همچنین گفته می شود که مار بسیار وفادار بوده و دوستی و نیکی ها را فراموش نمی کند .
با این دیدگاه که مار نمادی از بازسازی ، وفاداری و سخت کوشی است ، برخی ها ژاپنی ها براین باورند که سال نورسیده ۲۰۱۳ میلادی با بهره از وِیژه گی های مار می تواند سالی بهتر از سال گذشته ۲۰۱۲ باشد که بار بزرگی از سختی های اقتصادی بر روی دوش مردم ژاپن گذاشته بود .
امسال در کارت های شادباش سال نوی ژاپن « Nengajo » نیز نقش مار به نگارش درآمده است .
یادآوری می شود با وجود آنکه در ژاپن همه کارهای نوشتاری رو به سوی دیجیتالی شدن رفته است، ولی هنوز بسیاری از ژاپنی ها کارت شادباش سال نو را با دستخط خود نوشته و نقاشی آن را نگارش می کنند .
در ژاپن همچنین در واپسین روزهای هر سال، مردم با بهره گیری از خط چینی کانجی، سال نو آینده را نامگذاری می کنند .
نام سال نو با رای مردم گزینش شده و راهبان بودایی آن را با قلم بر روی پارچه بزرگی نوشته و رسانه ها نیز آن را بگونه گسترده بازتاب می دهند .
برای سال نو ۲۰۱۳ میلادی واژه کانجی «金» برگزیده شده که در زبان پارسی « زر » و یا « پول » معنی می دهد .
اینگونه برداشت می شود که ژاپنی ها با این امید و رویا که جیب هایشان در سال ۲۰۱۳ از پول تهی نشود، این واژه را برگزیده اند .